Sample Page


INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: Noemi Grau Sanvisen

Nom comercial: Niu del Nadó

Adreça postal: Av. Lleida-Ps Doctor Panadés Local 1, 25123 Torrefarrera (Lleida)

Correu electrònic: info@niudelnado.com

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de comercialitzar els productes oferts a la nostra web.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran pel temps imprescindible per a la comercialització del producte i durant els terminis legalment establerts.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució d’un contracte o si no és el cas, serà el consentiment de l’interessat.

A què destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades no es comunicaran a tercers excepte obligació legal.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Vostè podrà exercir materialment els seus drets de la següent manera: enviant un correu electrònic a biofrutal@biofrutal.com identificant-se degudament i indicant de forma expressa el concret dret que vol exercir.

Share